วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

จุดจอดรถที่ 1 อาคารงามวงศ์วาน 1
(ไม่เสียคำบริการและต้องรับบัตรจอดและแสดง BB ก่อนออก)

จุดจอดรถที่ 2 อาคารงามวงศ์วาน 2
(ไม่เสียคำบริการและต้องรับบัตรจอดและแสดง BB ก่อนออก)

จุดจอดรถที่ 3 ตึกจอดรถอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ไม่เสียคำบริการ)

จุดจอดรถที่ 4 สำนักพิพิธกัณฑ์และวัฒนธรรม
(ไม่เสียคำบริการ)

จุดจอดรถที่ 5 ลานจอครถสนามกีฬา
(ไม่เสียค่าบริการ)

จุดจอดรถที่ 6 อาคารจอดรถวิภาวดี
(เสียค่าบริการตามปกติ)

จุดจอดรถที่ 7 ลานจอดทอประชุมหน้า
(ค่าบริการ 10บาท/3ชม.)

 

เส้นทางการวิ่ง