รับ Race Pack วันที่เสาร์ที่ 15 กพ 2563
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน บริเวณใต้ตึกชูชาติกำภู
เวลา 10.00-18.00 น.

อย่าลืม!!!
สมัคร online - เตรียม QR code และบัตรประชาชน
สมัคร offline - เตรียมบัตรประชาชน
รับแทน - ขอหลักฐานการสมัครของนักวิ่งและสำเนาบัตรของผู้ที่ไม่มารับ
ส่งทางไปรษณีย์ - จะได้รับประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนวันวิ่ง