สมาคมฯ ได้ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจ นายพีระพัฒน์ พละสาร (น้องไอซ์ E68)
พิธีศพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดช่องลม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี