วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-15:00 น. สมาคมนิสิตเก่าวิศวะ.มก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดรับบริจาคโลหิตหน้าาคารชูชาติ กำภู โดยนิสิตปริญญาตรีที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชี่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาช่วยกันในงานบริจาคโลหิต โดยมีหน้าที่เช่น -ประชาสัมพันธ์น้องๆให้มาร่วมบริจาค -จัดคิวผู้บริจาค -ตรวจใบสมัคร -แจกอาหาร และยังมีหน้าที่อื่นๆอีกมากมาย จึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านให้มารับบุญด้วยกันครับ