เนื่องในวัน สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 77 ได้กำหนดให้มีพิธี วางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์ สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน