เริ่มรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2563

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่
http://emp.eng.ku.ac.th/

ติดต่อสอบถาม
02-797-0999 ต่อ 1635
081-585-2669

ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

Download เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร