ประมวลภาพงาน วันชูชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563

พิธีช่วงเช้า “กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีวางแจกัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู” 

และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ตอนกลางคืน