ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ และ ASCE-Thailand International Section (ASCE-TIS)

จัดการบรรยายTechnical Talk หัวข้อ “Insights from Reliability-Based Design to Complement Partial Factor Design Approach”

โดยAssoc. Prof. Dr.Bak Kong Low, Fellow ASCE จากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University, Singapore

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ไกร ตั้งสง่า, รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และรศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ร่วมการ Discussion