เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ หรือ อ.เล็ก ได้เป็นตัวแทนรุ่น E37 นำเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 200,000 บาท มอบให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีท่านอธิการบดีและมีผู้บริหารวิทยาเขตสกลนครเป็นผู้รับมอบ
       ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและผอ.ทุกสำนัก ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านอธิการบดีกล่าวชื่นชมและฝากขอบคุณรุ่น E37 มา ณ โอกาสนี้ และอวยพรขอให้ทุกท่านที่มีส่วนในการบริจาคทุนในครั้งนี้ ทั้งท่านผู้เป็นสปอนเซอร์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ท่านผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พึงได้อานิสงส์แห่งการบริจาคทานเพื่อปัญญาแก่เยาวชนรุ่นน้องๆ ทุกประการด้วยเทอญ