>> ดงตาลรัน 3 <<

วันกิจกรรม 23 กุมภาพันธ์ 2563
 คณะวิศวะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 10/5/3 km

10 Km - 600 THB - 05:30 am
5 Km - 600 THB - 05:50 am
3 Km - 600 THB - 06:00 am

เปิดรับสมัคร 
16 ตุลาคม

ช่องทางการสมัคร
TBA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/dongtanrun/

ที่มา:Dongtan RUN
https://www.facebook.com/events/733342810469682/