สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหารใน "งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก."

ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 (วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

เวลา 18.00 -21.30น.
ณ โรงอาหารกลาง (บาร์ใหม่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย รุ่นE60 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน