สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับท่านสุรสีห์ กิตติมณฑล E40 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโอกาสที่ได้รับมอบเข็มพระพิรุณทองคำเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่องและโล่เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ปราดเปริ่องรุ่นที่ 18