เชิญที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เริ่มทำ Start-up อย่างไรให้ไปรอด ในวันที่​ 1 สิงหาคม​ 2562​ เวลา 14.00 -16.00น. ณ ห้องประชุม อาคารนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์