สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น และดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือขอเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น 2562

ระเบียบ คัดเลือก ปัจจุบัน 2562

ทำเนียบนิสิตเก่าดีเด่น ปี 2536-2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น 2562