ภาพพิธีรดน้ำสงกรานต์อาจารย์อาวุโสที่กำแพงแสน และ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ16 ปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562