ประมวลภาพงาน บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  ณ หน้าอาคารชูชาติ กำภู