เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดอภิธรรม คุณพ่อ ยศ ชาญเศรษฐิกุล (บิดาของ รศ. ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ทางสมาคมฯขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วยครับ