วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
4.30 น. ทุกหน่วยพร้อม ดนตรีเครื่องเสียงพร้อม
5.00 น. อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแอโรบิค
5.10 น. เช็คอินนักวิ่งเข้าจุดสตาร์ท
5.20 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.30 น. ประธานให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
5.50 น. ประธานให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
6.00 น. ประธานให้สัญญาณปล่อยตัวการเดิน ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
6.15 น. นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย
7.00 น. เริ่มพิธีแจกถ้วยรางวัล
8.30 น. ปิดการแข่งขัน