มาฟังคำเชิญชวนจากวิทยากรอีก 3 ท่านที่จะมาบอกทุกท่านว่าทำไมงาน EXECUTIVE DINNER TALK ถึงห้ามพลาด