คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ นิสิตเก่าวิศวเกษตรผู้ริเริ่มนำกองทุน 500 TUK TUKS ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่เข้ามาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและลงทุนเกี่ยวกับโครงการ start up ในประเทศไทย