คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร TISCO จำกัด(มหาชน) วิศวกรโยธาจากเกษตรศาสตร์เพียงไม่กี่คน ผู้ผลิกผันตัวเองมาสู่ผู้บริหารระดับสูงธุรกิจการเงินที่มองในแง่บวกว่า เทคโนโลยีจะมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาของมนุษย์เป็น "Technology Collaboration" มากกว่า