ขอแสดงความยินดีกับ อ.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยครับผม