ด้วยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ แอดมินเลยนำภาพบางส่วนภายในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ