ในปี 2019 จะเป็นปีแห่ง “ผลกระทบแรงงานในวงกว้างในยุค AI” โดยข้อมูลจากองค์กร IFR (International Federation of Robotics) หรือ สหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ ได้เปิดเผยรายงานบน website ว่า ภายในปี 2020 ทั่วโลกจะมีการติดตั้งหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมถึง 1.7 ล้านหน่วย และในรายงาน World Robotics 2017 Industrial Robots ของ IFR ได้เปิดเผยด้วยว่า การเติบโตอย่างมากที่สุดเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย

ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 11 ในการจัดอันดับ “15 largest markets 2016” ซึ่งเป็นการจัดอันดับตลาดที่ใหญ่ที่สุด 15 อันดับแรกของการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่ออุตสาหกรรมจากประเทศทั่วโลก จึงทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังเคลื่อนตัวสู่ระบบอัตโนมัติด้วยการใช้หุ่นยนต์ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเตรียมคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ฝังบทสัมภาษณ์จาก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ผ่านรายการ สุทธิชัย Live : คลิกที่นี่เลยครับ