เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ ชาวดงตาลสามารถติดตามภาพบรรยากาศจากอัลบั้มรูปได้เลยครับ