จองตารางกันไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆ การกลับมาของมหกรรมการวิ่ง และอาหาร แล้วพบกัน 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ทุ่งบางเขน