ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่า วศ.มก.ทั้ง 7 ท่าน จากทั้งหมด 17 ท่าน ที่ได้รับรางวัล " เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง " รุ่นที่ 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 

1. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ E34                                   
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                         

                         

2. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ E35
ปลัดกระทรวงคมนาคม


3. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ E35
อธิบดีกรมทางหลวง


4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา E35
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


5. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร E37
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


6. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ E35
อธิบดีกรมชลประทาน


7. ดร.สมจิณณ์ พิลึก KU44
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ยังได้รัยรางวัล " เกษตรกล้า " รุ่นที่ 1 เป็นรางวัลจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีนี้

ปล. ท่านดร.สมจิณณ์ พิลึก จบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ วศ.มก. ครับ