ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากรวมทั้งสิ้น 214ถุง หรือคืดเป็น 85,600cc ทั้งนี้นั้นขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณแก่ครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ