วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับที่เราจะร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต ตั่งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. การบริจาคโลหิตนอกจากจะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาคด้วยนะครับ ส่วนใครที่ไม่เคยบริจาคโลหิตแต่ว่าครั้งนี้แหละอยากจะเข้าร่วมกิจกรรม หรือว่าเคยบริจาคโลหิตแล้วแต่ไม่มีได้เตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิตมาอาจทำให้อดบริจาคโลหิตได้นะครับ งั้นเรามาเรียนรู้วิธีเตรียมตัวก่อนและหลังการบริจาคโลหิตกันครับ เมื่อถึงเวลาจะได้ไม่พลาด

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

การดูแลตัวเองหลังบริจาคโลหิต