สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

        งานเลี้ยงจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ
ห้องวิภาวดีบอลรูม BC โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok