กำหนดวันรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-15:00 จัดในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ฝากทุกท่านครับประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง จากสถิติผู้บริจาคโลหิตครั้งที่แล้ว เป็นน้องนิสิตถึง 97% ฝากเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงน้องนิสิตให้มากที่สุด ขอบคุณครับ