เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีสงฆ์และทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 80ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์