กำลังใจจากเพื่อนถึงเพื่อน

พี่ๆE37มอบให้พี่ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงรายให้ทำงานสำคัญจนสำเร็จนะครับ