ice_bucket ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าแข่งขันงาน ASC Student Supercomputer Challenge ครั้งที่ 18 วันที่ 5 ถึง 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยนานชาง (Nanchang university) มณฑลเจียงซี ประเทศจีน และได้รับรางวัล จากทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 300 ทีมในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก อาทิ เยอรมนี จีน รัสเซีย ฮังการี ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา จากการคัดตัวผู้เข้าแข่งขันในรอบแรกจนกระทั่งทีม ice_bucket ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศในรายการแข่งขันนี้ที่ประเทศจีน โดยรศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HPCNC : High Performance Computing and Networking Center) ซึ่งได้เข้าแข่งขันจนถึงรอบสุดท้ายที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย และได้รับรางวัลชมเชยมาครอบครอง