เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ และม.เกษตรศาสตร์ ประธานในการแถลงข่าว “กอล์ฟประเพณี 5 เกียร์” ครั้งที่ 21 พร้อมด้วยตัวแทนทีมแข่งขันทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ นายอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายทวีวิทย์ ศรีไตรรัตน์รักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางปิยพรรณ หันนาคินทร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมแถลง

นายเสริมสกุล กล่าวถึงว่า การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 5 เกียร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 5 สถาบัน รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่ 21 ซึ่งถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ และเป็นปีที่พิเศษเนื่องด้วยในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี ซึ่ง 80 ปีดงตาลถือเป็นตำนานแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นวิศวกรดงตาลเป็นอย่างยิ่ง

“ปีนี้เป็นเกียรติของชาววิศวกรดงตาลที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 5 เกียร์ในครั้งนี้ เพราะเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่รวมบรรดาศิษย์เก่าวิศวกรของสถานบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นการสื่อถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง การแสดงเจตนารมณ์ของบรรดาศิษย์เก่าวิศวฯ 5 สถาบันหลักของประเทศไทย ด้วยการร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศไทย โดยอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลาง ซึ่งการร่วมแข่งขันเป็นประโยชน์ทั้งด้านการสร้างความสามัคคี กระตุ้นเตือนให้เกิดคุณธรรมในด้านของการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพิ่มศักยภาพเป็นพลังขับเคลื่อนส่งเสริมให้วิศวกรเป็น ผู้ที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาคน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและ เกิดความสนุกสนานได้รับความสุข จากการแข่งขัน “กอล์ฟประเพณี 5 เกียร์” ร่วมกัน”

สำหรับการแข่งขัน“กอล์ฟประเพณี 5 เกียร์” ครั้งที่ 21 จะจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม นี้ ที่สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ