การแข่งขันกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ของศิษย์เก่าทั้ง 5 สถานบัน ประกอบด้วย เจ้าภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการแข่งขันครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "สร้างสามัคคี สร้างกีฬา สร้างคน สร้างงาน พัฒนาประเทศ" โดยในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.00 - 15.00 น. ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านและนิสิตเก่าที่สนใจ เรียนเชิญที่ห้องประชุมชั้น2 อาคาร IUP ในฐานะเจ้าภาพและเป็นเจ้าบ้าน ให้การต้อนรับแขกจากอีก 4 สถาบันในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 5 เกียร์ ครั้งที่ 21