เนื่องในวาระครบรอบ 80ปี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาถึงในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ สมาคมนิสิตเก่าวิศวะกรรมศาสตร์ มก. จะได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวเพื่อมอบแก่ผู้ร่วมงานคืนสู่เหย้า "ดงตาลสัมพันธ์ 61" ทุกท่าน และส่งเผยแพร่ต่อไปยังหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน โดยทั้งนี้แอดมินได้นำข้อมูลสำหรับการส่งบทความแนบมาด้วย จึงขอเรียนเชิญนิสิตเก่าวิศวะกรรมศาสตร์ มก. ทุกท่านร่วมกันบอกต่อความภาคภูมิใจของแต่ละรุ่นเผือส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นต่อไป

 

รายละเอียดการส่งบทความ "ความภูมิใจแห่งดงตาล"