80ปีดงตาล…ตำนานแห่งความภูมิใจ
     จากการเรียนนำเสนอในที่ประชุมฯเมื่อวานนี้..หนังสือดงตาลสัมพันธ์ปีนี้จะเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าทุกรุ่นได้ร่วมส่งบทความอันแสดงถึงความภูมิใจในรุ่นฯมาลงตีพิมพ์ด้วย แต่รายละเอียดและวิธีการส่งบทความยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปเร็วๆนี้ จึงขอให้พี่ๆน้องๆตัวแทนรุ่นได้เริ่มคุยกับเพื่อนๆเพื่อคิดแนวทางการเขียนบทความไว้เลยครับ ขอบคุณครับ