สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยสภากาชาดไทยขี้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่องในโกาสครบรอบ 80 ปีวิศวะดงตาล ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่จะถึงนี้ ใครเรียนเชิญขอความร่วมมือจาก คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคม และผู้แทนรุ่นทุกรุ่นช่วยประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต