เรียน   คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 

     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  “ส.มก. ร่วมน้อมถวายอาลัย”
ในวันที่ 19  มกราคม  2560  พร้อมขึ้นรถตู้ที่ สมก. เวลา 08.00 น จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปด้วยตนเอง สามารถไปพบพร้อมกันที่เต้นท์ตรงข้ามฝั่งประตูกรมศิลปากรในเวลา 10.00 น.


ท่านใดประสงค์ร่วมกิจกรรมโปรดแจ้งกลับที่สมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 18  มกราคม 2560
ที่ mail: oalumni@ ku.ac.th / gafari0324@yahoo.co.th  
โทร 02-579-5739 / 089-168-9436 ค่ะ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ