ขอเชิญร่วมบูชาองค์ พระวิศณุกรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนูปถัมภ์ โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการทำพิธีเทวาภิเษกพระวิษณุกรรม ผู้สนใจ สามารถเช่าบูชาพระวิษณุกรรมได้ที่ วสท. หรือ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 500