เชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศลสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชิงถ้วยนายกสภามหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกอล์ฟ Windsor Park & Golf Club จัดแบ่งการแข่งขันเป็นรอบเช้าและบ่าย รอบเช้าเวลา 06.00 น. และรอบบ่าย 12.00 น. 

สมัครแข่งขันได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร./Fax. 02-579-5739 / 02-797-0999 ต่อ 117

ตั่งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561