มาดูรูป E38 reunion วันนี้
ช่วงกลางวันมีจัดแข่งกอล์ฟ
พวกที่ไม่ตีกอล์ฟรวมตัวกันกลับมาเยี่ยมคณะ
...กลับไปเข้าห้องเรียน
...นั่งเล่นเลี๊ยบตุ่ย
...นั่งรถเมล์มหา'ลัย

อย่างนี้เรียก Reunion จริงๆ