บอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง
แด่พวกเราชาวดงตาล

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มี " สวนตาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา " โดยเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ " สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " 
สวนนี้ออกแบบโดย อาจารย์ เสวก พลชัย
จากแนวคิดที่ต้นตาลโตนดเป็นพืชท้องถิ่นที่คนไทยปลูกและใช้ประโยชน์กันมานาน มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุยืนยาว กว่าจะออกดอกให้ผลก็มีอายุ 10-15 ปีขึ้นไป อายุยืนประมาณ 80-100 ปี
ท่านอาจารย์เสวกได้ออกแบบให้ปลูกต้นตาลโตนดจำนวน 80 ต้น เรียงเป็นรูปเลข " ๙ " และมีตำแหน่งอยู่ทางด้านเหนือของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
ได้รับการสนับสนุนดำเนินโครงการจากหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะคุณกำพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช ได้ให้ความอนุเคราะห๋มอบต้นตาลโตนดที่ท่านเพาะเลี้ยงไว้จำนวน 80 ต้น ทำให้วิทยาเขตได้ต้นตาลโตนดที่แข็งแรงมีขนาดสม่ำเสมอมาใช้สร้างสวนตาลเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งได้รับมอนเงินกองทุนจำนวน 1.6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 วิทยาเขตได้จัดงานวันปลูกต้นตาล เพื่อสร้างสวนตาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต้นตาลได้ถูกจัดปลูกเรียงกันเป็นเลข " ๙ " อย่างสวยงาม
สำหรับบุคลากรของวิทยาเขตก็ร่วมกันปลูกต้นหางนกยูงไทย เพื่อเพิ่มสีสันให้สวนสวนและงามสง่าด้วยอีกทางหนึ่ง

อีกแปดปีต่อมา..ในเดือนตุลาคม 2559 เป็นช่วงเวลามหาวิปโยคของปวงชนชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสววรคต ประชาชนชาวไทยต่างตกในความโศกเศร้า ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยการจัดกิจกรรมและร่วมกันแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์เลข " ๙ " 
สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสนก็เช่นกันที่ต้นตาลเฉลิมพระเกียรติเลข ๙ ได้เติบโตสูงใหญ่แสดงสัญลักษณ์ของความจงรักภักดี ความโศกเศร้าอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของชาววิทยาเขตกำแพงแสนทุกคน

Cr. บทความของ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร
จากหนังสือที่ระลึก 38 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน