เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายพรชัย สกุลรัตนสุภา พี่โทน E34 เป็นตัวแทนสมาคมนิสิตเก่าวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำพวงมาลาถวาย ณ อนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี