แบบฟอร์มลงทะเบียน 
ขอรับสิทธิ์ เข้าร่วมงาน Dongtan Engineer Forum 4

งาน Dontan Engineer Forum 4 : AI. ARTIFICIAL INTELLIGENCE ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ งานจัด 13 กรกฏาคม 2567 เวลา 11:00 น. - 18:00 น. ห้อง WORLD BALLROOM ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

หมดเขตสมัคร 30 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น.

https://forms.gle/B41PkwnusBqXc74E8