นิตยาสาร StartUp Magzine ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม 2561 

เชิญอ่านวารสารได้ที่ Link ข้างล่างได้เลยครับ

http://dongtanengineer.com/contents/180105/StartUpThaiMag_07.pdf