ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี กับแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12

เชิญอ่านได้ที่ Link ด่านล่างเลยครับ

http://dongtanengineer.com/contents/171225/Thai_Economy_20_Year.pdf