นิตยาสาร StartUp Magzine ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 

เชิญอ่านวารสารได้ที่ Link ข้างล่างได้เลยครับ

http://dongtanengineer.com/contents/171205/StartUpThaiMag_06.pdf