บรรยากาศครั้งแรกในปี 2566
พี่น้องชาวดงตาลร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิตมอบสภากาชาดไทย
พุธที่ 25 มกราคม 09:00-15:00 @ หน้าสมาคมฯ

น้องนิสิตบริจาคจำนวนมาก  คิวยาวเลยครับ

1